Paintelling

Adını painting ve storytelling kelimelerinin birleşiminden alan PAINTelling, resim ve tiyatro sanatını bir araya getiren interdisipliner bir form denemesidir. Dijital tiyatronun olanaklarının araştırıldığı bu projede resimde görülen sahne, bir olayın son ânı olarak hayal edilir ve “Bu tabloda gerçekleşen olay nedir?” sorusuna cevap oluşturacak bir hikâye tasarlanır. Tabloda yer alan karakterlerin gözünden hikâyenin bu sona doğru nasıl geliştiğini anlatan ses tiyatrosu oyunları üretilir. Seyirci, tablodaki karakterlerin üzerine tıklayarak oyunları dinleyecek, hikâyenin farklı karakterlerin perspektifinden nasıl geliştiğine şahit olacaktır. 

Resimler için yazılan oyunlar, tabloların konu edindiği tarihsel ya da kurgusal olayları birebir aktarmayı hedeflemez. Farklı tarihsel dönemlerde, farklı ressamlar tarafından yapılan bu resimler günümüzün politik, sosyal ve ekonomik çatışmaları üzerinden yeniden yorumlanır. Bu anlamda PAINTelling, insanlığın ortak dertlerini, toplumsal ve kültürel çelişkilerini konu edinen binlerce yıllık kültür- sanat mirasının örnekleri olan resimlerin bir nevi teatral “reprodüksiyonları”dır. 

Çarpıcı bir hızla dijitalleşen dünyamızda, PAINTelling projesi ile dijitalleşmenin getirdiği olanakları kullanarak tiyatronun mekân ile kurduğu ilişkiyi çeşitlemeyi ve tiyatroya var olabileceği yeni “dijital mekânlar” yaratmayı hedefliyoruz. PAINTelling platformu aracılığıyla resim ve tiyatro sanatını daha geniş ve çeşitli bir seyirci kitlesine ulaştırmayı istiyoruz. 

PAINTelling projesi British Council Creative Producers programı kapsamında desteklendi. Sanatsal desteklerinden ötürü Artizan Kültür – Sanat Çevresi’ne ve projenin erişilebilir kılınmasına destek olan Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı’na (GETEM) teşekkür ederiz.

İletişim bilgilerimiz:

Bizi Takip Edin!

Skip to content